Steun ons

Draag een steentje bij

U kunt ook bij ons terecht voor het afdragen van jullie zakaat almaal, rentegelden, fidya en sadaqa djaria. Wij zorgen ervoor dat het op de juiste wijze wordt uitgegeven.

Ondersteuning in de heilige maand

Ramadan projecten

Voedselpakketten

Gedurende de gehele maand Ramadan voorzien wij arme gezinnen en weeskinderen van voedselpakketten met de noodzakelijke benodigdheden om het vasten te kunnen verbreken.

'Ied kleding

De kinderen een big smile op hun gezicht geven, dat wil toch iedereen? Met uw donatie kunnen wij (wees)kinderen verblijden met nieuwe kleding voor ´eid elfitr (feest afsluiting Ramadan).

Zakaat al fitre & Fidyah

In de maand Ramadan wordt Zakaat Al-Fitre en Fidya ingezameld. Van het geld dat ontvangen wordt, worden voedselpakketten samengesteld van het meest gebruikte voedsel, zoals; meel, olie en suiker en aan de rechthebbenden uitgegeven (overeenkomstig de Soennah).

Omdat iedereen een mooie 'Ied verdient

Offerfeest/ 'Iedul adha

'Ied kleding

De kinderen een big smile op hun gezicht geven, dat wil toch iedereen? Met uw donatie kunnen wij (wees)kinderen verblijden met nieuwe kleding voor ´eid elfitr (feest afsluiting Ramadan).

Offerproject

Jaarlijks zamelen we geld in om een offerdier te schenken aan de behoeftigen in Marokko. ïed Al adha is een feest waar elke moslim naar uitkijkt, ook de behoeftigen.

Bankgegevens

Wilt u ons ondersteunen om alle bovenstaande activiteiten te verrichten? Wordt donateur!

Bijdrage kan gestort worden op:
IBAN: NL02 INGB 0006 1688 93
BIC: INGBNL2A
Ten name van: Stichting Oogappel
Plaats: Amsterdam
OVV: ‘‘sadaqapot”