Steun ons

Zakaat El Maal (Vermogen-Zakaat)

“Zij werden niets anders bevolen dan Allah met zuivere aanbidding te aanbidden, als Hoenafaa’(zuivere monotheïsten). En (ook) het gebed te verrichten en de Zakaat af te staan en dat is de rechte godsdienst.”(al-Bayyinah: 5)
Het verrichten van de zakaat is een religieuze verplichting voor moslims en is 1 van de 5 pilaren in de islam.
Stichting Oogappel waarborgt de regelgeving omtrent de verstrekking van Zakat-ul-Mal en zorgt ervoor dat het op de juiste manier wordt uitgegeven. De zakat-ul-Mal wordt uitgegeven aan degenen die het meest in nood zijn, in overeenstemming met Islamitische richtlijnen.
Bankgegevens

Wilt u ons ondersteunen om alle bovenstaande activiteiten te verrichten? Wordt donateur!

Bijdrage kan gestort worden op:
IBAN: NL02 INGB 0006 1688 93
BIC: INGBNL2A
Ten name van: Stichting Oogappel
Plaats: Amsterdam
OVV: ‘‘Zakaat al maal”