Steun ons

Rentegelden / Riba

Ontdoe uzelf van de rente!
Ontdoe uzelf van de rente en doneer dit aan Stichting Oogappel. Wij zorgen ervoor dat het geld op de juiste manier wordt ingezet. Het doneren van rentegelden is geen ‘liefdadigheid’ (sadaqa) daar rente haram is. Men moet het zien als het afstand nemen van het verbodene.
‘Oh jullie die geloven, vreest Allah en geeft op wat ervan (het vragen) van rente overblijft, als jullie gelovigen zijn. En wanneer jullie (dit) niet doen: weest op de hoogte van de oorlog van Allah en Zijn boodschapper. Maar als jullie berouwvol zijn, dan blijft het oorspronkelijke bezit voor jullie. Jullie plegen (dan) geen onrechtvaardigheid en jullie worden niet onrechtvaardig behandelt’.
soerah 2, vers 278-279
Bankgegevens

Wilt u ons ondersteunen om alle bovenstaande activiteiten te verrichten? Wordt donateur!

Bijdrage kan gestort worden op:
IBAN: NL02 INGB 0006 1688 93
BIC: INGBNL2A
Ten name van: Stichting Oogappel
Plaats: Amsterdam
OVV: ‘‘Rentegelden”