Steun ons

Medische hulp

Een onderdeel van onze goede doelenprojecten is de Medische Pot. We hebben een Medische Pot speciaal voor de behoeftigen die getroffen zijn met een ziekte en veelal nergens op terug kunnen vallen voor zorg en ondersteuning. Uit deze pot trachten wij zoveel mogelijk zieke behoeftigen met alles wat maar nodig is m.b.t. hun ziekte te ondersteunen.

Wij verzorgen hiermee rolstoelen, krukken, medicijnen, incontinentiemateriaal, onderzoeken, operaties en nog veel meer. Een heleboel van deze zieke mensen zijn chronisch ziek. Dit betekent dat zij blijvend medische zorg nodig hebben, met name in de vorm van medicijnen. Ook hier is deze pot goed voor. En alle lofprijzingen komen Allah toe.

De Boodschapper صلى الله عليه وسلم zei: “Wie één van de moeilijkheden van de gelovige verhelpt, Allah zal één van zijn moeilijkheden verhelpen op de Dag der Opstanding.”

Het zusterteam is continue bezig met de goede doelen projecten voor de behoeftigen in Marokko. Wij blijven in beweging omdat dit soort doelen niet stoppen en altijd nodig zijn. Het gaat hier om de meest noodlijdende broeders, zusters en kinderen/wezen. Ook de behoeftige zieken genieten prioriteit bij ons en worden bezocht, zowel thuis als in de ziekenhuizen.

Bankgegevens

Wilt u ons ondersteunen om alle bovenstaande activiteiten te verrichten? Wordt donateur!

Bijdrage kan gestort worden op:
IBAN: NL02 INGB 0006 1688 93
BIC: INGBNL2A
Ten name van: Stichting Oogappel
Plaats: Amsterdam
OVV: ‘‘Medische hulp”