Steun ons

'Aqieqah

De geboorte van een kind. Deel in jullie vreugde door je Aqiqa te doneren.
Het is voorgeschreven om een schaap te offer bij de geboorte van een kind. De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zei: “Elk kind is in gelofte vanwege zijn ‘Aqieqah waarvoor op de zevende dag wordt geofferd en  hierop wordt genoemd en zijn hoofd geschoren wordt.” (Overgeleverd door Aboe
 Dawoed)
Aanbevolen is om de Aqiqa binnen 7 dagen na de geboorte te verrichten. Indien deze termijn niet haalbaar is, mag hier van worden afgeweken.
Voor een pasgeboren jongen geldt 2 offers en voor een meisje 1 offer. Meer offers geven mag uiteraard ook.
Bankgegevens

Wilt u ons ondersteunen om alle bovenstaande activiteiten te verrichten? Wordt donateur!

Bijdrage kan gestort worden op:
IBAN: NL02 INGB 0006 1688 93
BIC: INGBNL2A
Ten name van: Stichting Oogappel
Plaats: Amsterdam
OVV: ‘”Aqieqah”