Steun ons

Offerproject

Jaarlijks zamelen we geld in om een offerdier te schenken aan de behoeftigen in Marokko. ïed Al adha is een feest waar elke moslim naar uitkijkt, ook de behoeftigen. Laten we daarom voor elkaar wensen wat we voor ons zelf en ons dierbaren wensen, een verheugde en gezegende offerfeest met een offerdier en onze dankbaarheid aan Allah hiermee tonen.

Bankgegevens

Wilt u ons ondersteunen om alle bovenstaande activiteiten te verrichten? Wordt donateur!

Bijdrage kan gestort worden op:
IBAN: NL02 INGB 0006 1688 93
BIC: INGBNL2A
Ten name van: Stichting Oogappel
Plaats: Amsterdam
OVV: ‘‘Offerproject”