Steun ons
De onmisbare schakel in de Multiculturele samenleving

Stichting Oogappel

Stichting Oogappel is een zelfstandige vrouwenorganisatie in Amsterdam-Slotervaart in Nieuw-West dat beheerd wordt door jonge vrouwelijke vrijwilligers. De Stichting houdt zich bezig met het organiseren en uitvoeren van laagdrempelige activiteiten voor de vrouwen met diverse etnische achtergronden. Dit komt ten goede aan kwetsbare vrouwen, sociaal geïsoleerde vrouwen en jonge meiden, hun gemeenschap en de Nederlandse samenleving.

Onze missie

Stichting Oogappel heeft ten doel het bevorderen van de integratie, maatschappelijke ontwikkeling en betrokkenheid van vrouwen uit etnische-minderheidsgroepen, hun positie in de maatschappij te versterken, een netwerk voor hen te creëren waarin ze elkaar bijstaan en elkaars buddy/ maatje worden.

Ook worden verschillende generaties waaronder een grote kloof bestaat, dichter bij elkaar gebracht door hen communicatieve vaardigheden aan te leren. Stichting Oogappel zet zich verder in als vertaler voor de vrouwen, door hen de werkwijze aan te leren van de diverse instanties, hen wegwijs te maken hierin en hen de Nederlandse taal te leren.

Zo kunnen ze zich duidelijk uitdrukken en hun behoeften probleemloos kenbaar maken. Ook verwijzen wij vrouwen door naar instanties naar gelang hun behoeften, door hen te begeleiden tijdens het traject en nazorg te leveren. Wij proberen de instanties meer te informeren over, en kennis te laten maken met de culturele achtergrond van de vrouwen, zodat er wederzijds begrip ontstaat.

Verder zetten wij ons in voor de jonge meiden uit deze etnische minderheidsgroepen door hen te begeleiden bij de zoektocht naar hun identiteit, hen weerbaarder te maken en hen zodoende veilig en wel hun persoonlijke ontwikkeling te laten doorgaan.

Wie zijn wij?

Stichting Oogappel is een organisatie bestaande uit vrouwen uit etnische-minderheidsgroepen in Amsterdam Nieuw-West. De organisatie houdt zich bezig met het organiseren en uitvoeren van laagdrempelige activiteiten voor vrouwen. Hiermee geeft de stichting deze vrouwen de kans om zicht te ontwikkelen en beter te integreren en te participeren in de Nederlandse samenleving.

Waar wij voor staan

Stichting Oogappel heeft ten doel het bevorderen van de integratie, maatschappelijke ontwikkeling en betrokkenheid van vrouwen uit etnische-minderheidsgroepen, hun positie in de maatschappij te versterken, een netwerk voor hen te creëren waarin ze elkaar bijstaan en elkaars buddy/ maatje worden. Ook worden verschillende generaties waaronder een grote kloof bestaat, dichter bij elkaar gebracht door hen communicatieve vaardigheden aan te leren. Stichting Oogappel zet zich verder in als vertaler voor de vrouwen, door hen de werkwijze aan te leren van de diverse instanties, hen wegwijs te maken hierin en hen de Nederlandse taal te leren. Zo kunnen ze zich duidelijk uitdrukken en hun behoeften probleemloos kenbaar maken. Ook verwijzen wij vrouwen door naar instanties naar gelang hun behoeften, door hen te begeleiden tijdens het traject en nazorg te leveren. Wij proberen de instanties meer te informeren over, en kennis te laten maken met de culturele achtergrond van de vrouwen, zodat er wederzijds begrip ontstaat. Verder zetten wij ons in voor de jonge meiden uit deze etnische minderheidsgroepen door hen te begeleiden bij de zoektocht naar hun identiteit, hen weerbaarder te maken en hen zodoende veilig en wel hun persoonlijke ontwikkeling te laten doorstaan.

Waar wij voor gaan

Stichting Oogappel gaat voor participatie in de samenleving voor vrouwen van etnische-minderheidsgroep. Stichting Oogappel weet dat een gelijkwaardige participatie niet alleen de individuele positie ten goede komt maar ook de samenleving versterkt in al haar facetten; haar kennisniveau en  welzijn, culturele kracht en potentie. Dat willen wij bewerkstelligen middels het opheffen van ongeletterdheid bij de vrouwen en hen in beweging te krijgen in de samenleving.

Ons doel

Stichting Oogappel heeft ten doel het bevorderen van de integratie en maatschappelijke ontwikkeling en betrokkenheid van vrouwen uit etnische-minderheidsgroepen in Amsterdam Nieuw-West, alles in de ruimste zin des woords. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: Het organiseren van culturele, educatieve en sociale activiteiten voor alle vrouwen ongeacht hun achtergrond en daar aan gerelateerde activiteiten voor kinderen.